Microkrediet

Y’abal voert al een paar jaar lang met succes een bescheiden microkrediet programma in de twee wederopbouwdorpen Pacutama en Chuicutama. De dorpsbewoners verloren al hun bezittingen, inclusief hun grond, toen orkaan Stan hen eind 2005 vanuit de kuststreek de bergen in joeg. Hoog in de bergen is vruchtbare land niet voor alle gezinnen in de directe nabijheid beschikbaar. En dus moeten sommige families elders land pachten om gewassen te verbouwen. Willen zij hun gewassen op de markt kunnen verkopen, zijn zij bovendien extra geld kwijt aan het vervoer daarvan. Zonder Y’abal zouden zij aangewezen zijn op het afsluiten van leningen tegen woekerrentes. Maar via Y’abal kunnen zij een klein bedrag lenen dat zij zonder rente mogen terugbetalen.

In de afgelopen jaren hebben zo’n 20 gezinnen aan dit programma deelgenomen, met leningen van €100 tot €150. Die dienen zij in 10 maanden af te betalen. De deelnemende families leren zo tegelijkertijd secuur met hun geld om te gaan en een deel apart te zetten voor de terugbetalingen. In het algemeen wordt dan ook nauwkeurig terugbetaald, waardoor het fonds kan roteren, en er al een paar jaar opnieuw microkrediet verstrekt kan worden van hetzelfde startkapitaal. Waarbij de deelnemende families van de aldus verkregen inkomsten van het land beter eten op tafel hebben kunnen zetten, en hun kinderen naar school hebben kunnen laten gaan. Of een klein bedrijfje hebben opgezet om een aanvullende bron van inkomen te genereren.

18 15 20

Het geld dat Y’abal als microkrediet uitgeeft (en aan de andere projecten/activiteiten besteed) is afkomstig uit de verkoop van haar handgeweven aanbod, en uit subsidies van de gemeente Hasselt en provincie Limburg (allebei de Belgische variant – waar Melissa, die de Guatemalteekse zusterorganisatie opereert, vandaan komt).

Bovendien richtte Stichting Y’abal in de afgelopen maanden haar speren op dit project. Aldus droeg ook de verkoop van relatiegeschenken en van de zogenaamde Y’abals ReCreations (homemade recycle sieraden) een steentje bij. Maar bovenal werd dankzij de particuliere donaties via Geef.nl, en een gulle gift van Stichting LMStandard Supports in februari 2015 het streefbedrag van €1000 behaald – en kunnen in het komende jaar dus méér gezinnen gebruik maken van een lening.

Bij deze onze grote dank aan alle donateurs, voor hun belangeloze maar zo belangrijke giften!

Al blijft het mogelijk specifiek voor dit doel geld te doneren (de dorpen Chuicutama en Pacutama blijven immers groeien, waardoor de behoefte aan grond ook toeneemt), Stichting Y’abal zal haar speren nu op een nieuwe vorm van support richten. En is daarbij benieuwd naar uw mening! Welk doel zou ú steunen? Laat het hier weten, dan nemen we dat mee in onze besluitvorming!

Recreated 4 you - collage WAAR

Advertentie